Norges musikkhøgskole

Ikke fra Norges musikkhøgskole?

Informasjon

Abonner på denne bloggen

Problemer med innlogging? / Problems signing in?

Norsk

Husk å logge på It's Learning ved å klikke på valget "Logg på med Feide"

Opplever du problemer med innlogging til It's Learning eller andre "Feide" tjenester er det mulig at ditt passord har utløpt og må endres.
For å endre ditt passord gå til http://nmh.no/studenter/praktisk/it/brukernavn_og_passord
Velg "Glemt passord" og følg stegene som anvist for å tilbakestille ditt passord

English

Remember to sign to It's Learning  using the option "Log in with Feide"

If you are experiencing issues with signing in to It's Learning or other "Feide" services your password might have expired.
To reset your password please goto http://nmh.no/en/current_students/resources-and-services-for-students/it-services/username_password
Select "Forgotten password" and follow the instructions on screen to reset your password.

28.08.2014 10:46

Semesteravgift høsten 2014 / Semester fee autumn 2014

Høstens semesteravgift er nå lagt ut på StudentWeb.
Avgiften er på kr. 550,- pluss frivillig kr. 30,- til SAIH.
Innebetalingsfrist er 10. september.
Registreringen for høsten åpner 19. mai.  

Avgiften er i første omgang generert for de studentene som følger ordinær progresjon høsten 2014. Studenter som kommer fra permisjon eller av andre grunner har utvidet studierett utover høsten, genererer selv avgift ved å trykke på knappen ”Generer ny semesteravgift”.

--

The Semester fee for the Autumn semester 2014 is now available on the StudentWeb.
The fee is NOK 550,-, with an additional and voluntary fee of NOK 30,- for SAIH.
Payments must be made by September 10th.
StudentWeb is open for semester registration from May 19th.

If there is no new fee available for the autumn semester, you may press the “Create new Semester fee” button, provided you have student privileges for autumn 2014.

13.05.2014 14:16

Brukerstøtte

Har du spørsmål om It's Learning?
Trenger du hjelp? Sitter du fast?
Kontakt:

[email protected]

27.09.2006 13:48

Velg språk